คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33087

270฿

รหัสสินค้า: KP-33087 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33087
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่างๆ                        *กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)                                                                      *คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Computer Programming)                                                                  *อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)                                                                                  *กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)                                                                              *ความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength Materials)                                                                       *กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials)                                                                       *เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Economic Engineering)                                                                   *จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                   *ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                                *ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                      *ความรู้ด้านการบริหารโครงการวิศวกรรมทั่วไป                                                                     *ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม                                                                                                *ความรู้ใน การประมาณราคา                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงาน                                                                                       *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                               *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                                  *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล                                                           *แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                                                                   

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ