คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

250฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

สารบัญ

ภาค คณิตศาสตร์

– ความสามารถด้านเหตุผล

– ความสามารถด้านตัวเลข

– ความสามารถทางด้านภาษา ภาค ภาษาไทย

1. การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ

2. การใช้คำราชาศัพท์ และคำสุภาพ

3. การใช้สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

4. การอ่าน

5. การสะกดคำ ฯ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ