คู่มือเตรียมสอบพนักงานรักษาความปลอดภัย 3 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานรักษาความปลอดภัย 3 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง                                                                                   *ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ              *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                          *ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude)พร้อมบททดสอบ                                                   *การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                           *ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                        *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                            *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office(Word ,Excel ,Powerpoint)                            *พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554             *ความรู้เกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้และการป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ                                       *การดับเพลิงประเภทต่างๆ                                                                                            *การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับแผนป้องกันระงับภัย                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                      *แนวข้อสอบ พนักงานรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 1.                                                             *แนวข้อสอบ พนักงานรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 2.                                                             *แนวข้อสอบ พนักงานรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 3.                                                               

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ