คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัสดุ 6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัสดุ 6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย                                                                 *แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                      *แนวข้อสอบภาษาไทย                                                                                *แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                         *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                       *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560               *ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ                                                                          *การจัดหา                                                                                              *การทำสัญญาซื้อขาย                                                                                  *การตรวจรับพัสดุ                                                                                     *การเก็บรักษาพัสดุ                                                                                    *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                        *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์