คู่มือเตรียมสอบพนักงานบันทึกข้อมูล กรมที่ดิน

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบันทึกข้อมูล กรมที่ดิน
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                      *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้ด้านการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล                                                                                *ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         *การเขียนรายงานการประชุม                                                                                          *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 *แนวข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                            *แนวข้อสอบ งานเอกสาร                                                                                      *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                       *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                             *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                             *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                                 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ