คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                                *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             *ความปลอดภัยในการทำงาน                                                                                          *คู่มือการปฏิบัติการลดการใช้พลังงานสำหรับหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2547                                        *การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน                                                                               *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 (เฉพาะการรับ-ส่ง หนังสือราชการ)                  *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 (เฉพาะการรับ-ส่ง หนังสือราชการ)                                  *คู่มือ-เทคนิคการให้บริการด้วยใจ “Service Mind”                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาอุปกรณ์สำนักงาน                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับ หนังสือราชการ การรับ-ส่ง ลงทะเบียน                                                            *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                     *แนวข้อสอบงานเอกสาร                                                                                       *แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน                                                                                       *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                   *แนวข้อสอบความรู้ด้านการให้บริการ                                                                        *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                                                                                              

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ