คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริการทั่วไป กรมที่ดิน

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริการทั่วไป กรมที่ดิน
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                      *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้ด้านการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล                                                                                *ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                               *ความรู้ด้านการจัดเก็บเอกสาร                                                                                        *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับ หนังสือราชการ การรับ-ส่ง ลงทะเบียน                                                            *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                *แนวข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                         *แนวข้อสอบ งานด้านเอกสาร ชุดที่ 1.                                                                        *แนวข้อสอบ งานด้านเอกสาร ชุดที่ 2.                                                                        *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                             *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                             *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ