คู่มือเตรียมสอบพนักงานนำชม กรมธนารักษ์

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานนำชม กรมธนารักษ์
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                            *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจและสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน                                             *ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินไทยและประวัติศาสตร์                                                              *ความรู้เกี่ยวกับภารกิจและพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์       *ความรู้เกี่ยวกับการต้อนรับและการนำชม                                                      *แนวข้อสอบความรู้ด้านประวัติศาสตร์                                                                           *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                           *แนวข้อสอบความรู้ด้านการต้องรับและการบริการ                                                              *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินตราไทย                                                                         *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ