คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใช้ได้กับตำแหน่ง 301,302,303,304,305,306,307 BB-076

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใช้ได้กับตำแหน่ง 301,302,303,304,305,306,307 BB-076
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                   -แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1.                                                                        -แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.                                                                        -แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                          -แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                          -แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                          -แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                      -แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                      -แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                      -แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 1.                                                                                    -แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 2.                                                                                    -แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 3.                                                                            *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2560                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                                                                 *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2542                      *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                       *การใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Microsoft Office *แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                        *แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                        *แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                  *แนวข้อสอบ Internet                                                                                  *ความรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ต                                                                                                          

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใช้ได้กับตำแหน่ง 301,302,303,304,305,306,307 BB-075

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใช้ได้กับตำแหน่ง 301,302,303,304,305,306,307 BB-075
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                   -แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1.                                                                        -แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.                                                                        -แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                          -แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                          -แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                          -แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                      -แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                      -แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                      -แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 1.                                                                                    -แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 2.                                                                                    -แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 3.                                                                            *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2560                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                                                                 *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2542                      *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                       *การใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Microsoft Office *แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                        *แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                        *แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                  *แนวข้อสอบ Internet                                                                                  *ความรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ต                                                                                                          

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ