คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562 BC-33360

280฿

รหัสสินค้า: KP-33360 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ การไฟฟ้านครหลวง  (กฟน.) ปี 2562 BC-33360
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) *แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์ *การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ *ระบบการจัดเก็บเอกสาร *ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ *เจาะแนวข้อสอบงานธุรการ *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 *ความรู้เกี่ยวกับการบริการที่ดี *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทั่วไป *เจาะข้อสอบงานบริหารจัดการทั่วไป 2 ชุด 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ