คู่มือเตรียมสอบพนักงานทั่วไป สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานทั่วไป สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร                                                       *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                      *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                         *ความรู้ด้านการเกษตร                                                                                                  *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเกษตร                                                                               *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในสำนักงาน                                                *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน                                                                             *แนวข้อสอบความรู้ด้านงานเอกสารราชการ                                                                      *แนวข้อสอบด้านการบริหารจัดการทั่วไป                                                                          *แนวข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                  *พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542                                                     **ระเบียบฯ ข้อบังคับ และประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง                                                      *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2544                                                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                         

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ