คู่มือเตรียมสอบพนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BB-067

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BB-067
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                *แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                       *พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                *ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับสายใยแก้วนำแสง(Fiber Optic)                                                                    *การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                   *การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล                                                       *การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์                                                                                         *การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล                                                                             *ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป                                                                         *ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                               *ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                      *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                                *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                                *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.                                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                              

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ