คู่มือเตรียมสอบพนักงานการเงินระดับ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) **ใหม่ล่าสุดเตรียมสอบปี 63 BC-34244

280฿

รหัสสินค้า: KP-34244 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานการเงินระดับ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) BC-34244 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์                                                        *แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                 *ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                   *ความรู้ด้านการเงินการธนาคาร                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับการตลาด                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเบื้องต้น                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล                                                               «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน                                                                «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น                                                                  «แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                       «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารเบื้องต้น                                                            «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมจรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล                                          «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.                                                                           «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนวัตกรรมเทคโนโลยี                   

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ