คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส.

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส.
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์              *แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ                                                                     *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                    *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                              *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                      *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ     *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                       *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                     *แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                       *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                               *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)               *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ