คู่มือเตรียมสอบนิติศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม ปริญญาโท BB-015

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนิติศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม ปริญญาโท BB-015
สารบัญ

  • สรุปกฏหมายอาญา
  • สรปกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • แนวข้อสอบกฏหมายอาญา
  • แนวข้อสอบกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย
  • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ชุดที่ 1.
  • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ชุดที่ 2.
  • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ชุดที่ 3.
  • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ชุดที่ 4.

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ