คู่มือเตรียมสอบนายเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน ปี 2562 #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                                    *ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถยนต์                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับระบบปั้มน้ำและปั้มระบบดับเพลิง                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องกลและยานพาหนะ                                                  *ความรู้เรื่อง เครื่องยนต์แบบสันดาปภายใน                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับวิธีบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ                                                                            «แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                               «แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                               «แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                               «แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 4.                                                                               «แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 5.                                                                               «แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 6.                                                                               «แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 7.                                                                               «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                                 «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                           

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

คู่มือเตรียมสอบนายเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                                    *ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถยนต์                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับระบบปั้มน้ำและปั้มระบบดับเพลิง                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องกลและยานพาหนะ                                                  *ความรู้เรื่อง เครื่องยนต์แบบสันดาปภายใน                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับวิธีบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ                                                                            «แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                               «แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                               «แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                               «แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 4.                                                                               «แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 5.                                                                               «แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 6.                                                                               «แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 7.                                                                               «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                                 «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                           

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ