คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร วิศวกรประจำโรงงาน โรงงานซ่อมและสนับสนุน กองโรงงาน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 107) BB-057

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร วิศวกรประจำโรงงาน โรงงานซ่อมและสนับสนุน กองโรงงาน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 107) BB-057
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                    *การประมาณราคาก่อสร้าง                                                                                            *วิศวกรรมโครงสร้าง                                                                                                   *การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                     *ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมและการบริหารปลอดภัยในโรงงาน                                                       *ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                     *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                       *แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย ชุดที่ 1.                                                               *แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย ชุดที่ 2.                                                               *แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย ชุดที่ 3.                                                               *แนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านความแข็งแรงของวัสดุ)                                                           *แนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง)                                                         *แนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก)                                    *รวมแนวข้อสอบ วิศวกร                                                                                          

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ