คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 102) BB-062

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 102) BB-062
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                    *เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                *การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม                                                              *อุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                                                                  *ระบบฐานข้อมูล Database                                                                                              *ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                          *การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ                                                                                          *การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ                                                                                          *การถ่ายภาพและวีดิโอ                                                                                                *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                    *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                                    *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 3.                                                    *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 4.                                                    *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 5.                                                    *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 6.                                                    *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ