คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกบัญชี กองการเงิน กรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 109)

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกบัญชี กองการเงิน กรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 109)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                          *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ                                                                       *แนวข้อสอบ ภาษาไทย                                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป                                                                            *ความรู้พื้นฐานด้านบัญชี การเงิน                                                                           *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                      *แนวข้อสอบบัญชีราชการ                                                                            *แนวข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน                                                                *แนวข้อสอบการเงินและบัญชี                                                                       *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ