คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกความร่วมมือทวิภาคี กองความร่วมมือด้านความมั่นคง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 103) BB-068

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกความร่วมมือทวิภาคี กองความร่วมมือด้านความมั่นคง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 103) BB-068
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                    *ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                                        *แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 1.                                                              *แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 2.                                                              *นโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของไทย                                                                       *กฎหมายระหว่างประเทศ                                                                                             *แนว ถาม- ตอบ กฎหมายระหว่างประเทศ                                                                      *องค์การระหว่างประเทศ                                                                                              *เศรษฐกิจและการเมืองโลก                                                                                             *แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ                                                                                            *การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ                                                                                    *การเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์และความขัดแย้งระหว่างประเทศ                                               *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์           

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ