คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร นายทหารรักษาความปลอดภัยเครือข่าย แผนกรักษาความปลอดภัยเครือข่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 111)  BC-32783

260฿

รหัสสินค้า: KP-32783 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร นายทหารรักษาความปลอดภัยเครือข่าย แผนกรักษาความปลอดภัยเครือข่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 111)  BC-32783
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                    *คอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ                                                                  *ความรู้ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม                                                                                  *ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์                                                                                      *ความรู้พื้นฐานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                           *ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์                                                              *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                              *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                     *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                     *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                                     *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                                     *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                      

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ