คู่มือเตรียมสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33148

270฿

รหัสสินค้า: KP-33148 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33148
สารบัญ
*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                   *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                               *กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548   *แนวข้อสอบ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548                                                                *การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                       *การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ                                                                                       *คอนกรีตเทคโนโลยี                                                                                                   *การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                                     *การปฏิบัติงานก่อสร้าง                                                                                                          *การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง                                                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการออกแบบ                                                                        *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                            *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                               *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                        *แนวข้อสอบ ช่างโยธา ชุดที่ 1.                                                                                           *แนวข้อสอบ ช่างโยธา ชุดที่ 2.                                                                                       

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ