คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์    *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร                                                                       *เครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมดิน การปลูก การกำจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชอาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์                                                     *วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวกับการผสมอาหารสัตว์                                            *วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวกับศูนย์บริการด้านอาหารสัตว์ (Feed Center)                  *การบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลทางการเกษตร                                                      *การตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องมือ                                                                                 *การตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า ประปา                                                *อุปกรณ์พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์                                                                                        *ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                  *ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                      *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                        *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 4.      *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 5.                                                                           *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 6                                                                        *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 7.                                                                       *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ