คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมทางหลวงชนบท

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมทางหลวงชนบท
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท                                                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2549                         *ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม                                                                                    *ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                                *ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ารถยนต์                                                                                           *ระบบรองรับน้ำหนักและการส่งกำลังเครื่องล่างรถยนต์                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา เครื่องกลต่างๆ                                                                       *ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                       *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                           *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                           *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                           *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 4.                                                                         *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 5.                                                                           *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 6.                                                                           *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 7.                                                                          *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 8.                                                                           * เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                          

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ