คู่มือเตรียมสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน BB-038

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน BB-038
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                                               *พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2479                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2556                                                                             *พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน  พ.ศ. 2535                                                           *งานวงรอบ                                                                                                             *การวัดมุมและปรับแก้มุม                                                                                            *การวัดระยะและปรับแก้ระยะชั้น                                                                                      *การคำนวณและเขียนแผนที่                                                                                          *การทำแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ                                                                                                *ความรู้ด้านงานสำรวจ การเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ                                                      *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม GNSS                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดด้วยดาวเทียม GPS                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS                                                                      *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในงานเขียนแผนที่ โปรแกรม Autocad                 *ความรู้เกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม และกล้องสำรวจแบบต่างๆ                                          *แนวข้อสอบ นายช่างรังวัด ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ นายช่างรังวัด ชุดที่ 2.                                                                           *แนวข้อสอบ นายช่างรังวัด ชุดที่ 3.              

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ