คู่มือเตรียมสอบนายช่างชลประทาน  กรมชลประทาน BC-34190

270฿

รหัสสินค้า: KP-34190 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างชลประทาน  กรมชลประทาน BC-34190 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                            *การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น                                                                                       *การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                                                *การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์                                                                             *การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                        *วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ                                                                                *การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                             *การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง                                                                         *การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                 *หลักอุทกวิทยาเบื้องต้น                                                                                                 *หลักการชลประทานเบื้องต้น                                                                                           *หลักการทางชลศาสตร์และการไหลในทางน้ำเปิด                                                                            «แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                              «แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                                «แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                                   «แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                  «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                            «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                                  «แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                    

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

คู่มือเตรียมสอบนายช่างชลประทาน  กรมชลประทาน BC-34190

270฿

รหัสสินค้า: KP-34190 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างชลประทาน  กรมชลประทาน BC-34190 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                            *การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น                                                                                       *การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                                                *การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์                                                                             *การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                        *วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ                                                                                *การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                             *การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง                                                                         *การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                 *หลักอุทกวิทยาเบื้องต้น                                                                                                 *หลักการชลประทานเบื้องต้น                                                                                           *หลักการทางชลศาสตร์และการไหลในทางน้ำเปิด                                                                            «แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                              «แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                                «แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                                   «แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                  «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                            «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                                  «แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                    

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ