คู่มือเตรียมสอบนักเรียนไปรษณีย์ไทย เตรียมสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ไทย ปี2562 BC -33094

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักเรียนไปรษณีย์ไทย เตรียมสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ไทย ปี2562 BC -33094
สารบัญ
*ประวัติกิจการไปรษณีย์ **วิชาคณิตศาสตร์ *เจาะข้อสอบเรื่อง ค.ร.น. และ ห.ร.ม *เจาะข้อสอบเรื่องอนุกรม *เจาะข้อสอบเรื่องร้อยละ *เจาะข้อสอบเรื่องความน่าจะเป็น *เจาะข้อสอบเรื่องบัญญัติไตรยางศ์ผกผัน *เจาะข้อสอบเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ  แผนภูมิ *เจาะข้อสอบเรื่องคณิตศาสตร์เหตุผล *เจาะข้อสอบเรื่องสมการและอสมการ *เจาะข้อสอบเรื่องระยะห่างเสาและจำนวนเสา *เจาะข้อสอบเรื่องค่าเฉลี่ย *เจาะข้อสอบเรื่องผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน *เจาะข้อสอบเรื่องอายุ *เจาะข้อสอบเรื่องิัตราเร็ว (กระแสน้ำ,รถยนต์,รถไฟ) *เจาะข้อสอบเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์ *เจาะข้อสอบเรื่องการสรุปความตรรกศาสตร์ จากข้อความที่ให้มา **วิชาภาษาไทย *เสียงในภาษาไทย พยางค์ คำ กลุ่มคำ และประโยค *ประโยครัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา พร้อมเจาะข้อสอบ *สำนวน สุภาษิต คำพังเพย การใช้คำราชาศัพท์ พร้อมข้อสอบ *โวหารภาพพจน์ และเจาะข้อสอบ *เจาะข้อสอบ ภาษาไทย **วิชาภาษาอังกฤษ *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ และเฉลยอธิบายคำตอบ *ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) และแบบทดสอบ *เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

*เจาะ

*

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ