คู่มือเตรียมสอบนักวิเทศน์สัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเทศน์สัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                *ความรู้เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ *การเขียน คำกล่าวเปิดการประชุม เป็นภาษาอังกฤษ                                                                 *การเขียนหนังสือขอบคุณในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ                                                            *รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ                                                                                   *การพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์                                                                             *ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                              *แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                  *แนวข้อสอบ( Structure ) โครงสร้างและไวยากรณ์                                                       *แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 1.                                                          *แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 2.                                                          *แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 3.                                                          *แนวข้อสอบ ความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension) ชุดที่ 1.                     *แนวข้อสอบ ความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension) ชุดที่ 2.                     *แนวข้อสอบ ความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension) ชุดที่ 3.                     *แนวข้อสอบรวม ชุดที่ 1.                                                                                     *แนวข้อสอบรวม ชุดที่ 2.                                                                                     *Writing and Translation                                                                                    *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ