คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์ระบบงาน 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์ระบบงาน 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค                                                                                *แนวข้อสอบความรู้ด้านการคิดคำนวณและความมีเหตุผล *แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                  *แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                       *ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์                                                                                       *แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนองค์กร                                                                                 *การวิเคราะห์ข้อมูล สร้างฐานข้อมูลประกอบ                                                                         *ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ                                                                                       *ความรู้ด้านการเงิน                                                                                                     * แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหาร                                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเงิน                                                                                 *แนวข้อสอบ การวางแผนงาน                                                                                   *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                                                              

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ