คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธุ์) กรมวิชาการเกษตร

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธุ์) กรมวิชาการเกษตร
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร       *แนวข้อสอบ ข้อสอบไวยากรณ์ แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                             *แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                           *แนวข้อสอบ การอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                                  *การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นไทย                                            *การเขียน คำกล่าวเปิดการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ                                                                 *การเขียนหนังสือขอบคุณในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ                                                         *รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ                                                                                 *ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร                                                                                          *ความรู้ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                           *แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                  *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเกษตร ชุดที่ 2.                                                                  *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                    

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ