คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562 BB-099

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562 BB-099
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค                                                                                *แนวข้อสอบความรู้ด้านการคิดคำนวณและความมีเหตุผล                                                     *แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                  *แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                       *ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์                                                                                                 *ความรู้ด้านเคมีประยุกต์                                                                                               *ความรู้ด้านคุณภาพน้ำ                                                                                                           *ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและห้องปฏิบัติการ                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเคมี                                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านจุลชีวะ                                                                                  *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.     

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ