คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                            *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                               *ความรู้ทั่วไปด้านทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านอณูพันธุศาสตร์                                                                              *ชีววิทยาเชิงโมเลกุล จีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์                                                                *ความรู้ด้าน ชีววิทยาและ จุลชีววิทยา                                                                                *ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ                                                                       *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านชีววิทยาและจุลชีววิทยา                                                              *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                              *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.               

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ