คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                                        *ความรู้พื้นฐานทางเคมี                                                                                                          *ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา                                                                                            *ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์                                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ                                                    *ความรู้ทาง กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ             *การตรวจวิเคราะห์สินค้าภายในภารกิจของกรมสรรพสามิต                                                         *ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริการของกรมสรรพสามิต                                                          «แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานทางเคมี                                                                                   «แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา                                                                              «แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์                                                                                «แนวข้อสอบ รวมนักวิทยาศาสตร์                                                                                      «แนวข้อสอบ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง                                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ