คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับเคมีทั่วไป                                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์                                                                                          *ความรู้ด้าน ชีววิทยาทั่วไป จุลชีววิทยาทั่วไป จุลชีววิทยาวิเคราะห์                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเคมี                                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านชีววิทยาและจุลชีววิทยา                                                               *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                                *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                                          

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ