คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข          *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                  *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                 *การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น                                                                                            *การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                           *ความรู้ด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล                                                                      *การสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์                                                                                     *การเขียนข่าว บทความ การเขียนสคริปต์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                   *ความรู้ด้านการผลิตสื่อการออกแบบกราฟิก การถ่ายภาพ การตัดต่อภาพ                                         *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                                                   

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข          *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                  *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                 *การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น                                                                                            *การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                           *ความรู้ด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล                                                                      *การสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์                                                                                     *การเขียนข่าว บทความ การเขียนสคริปต์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                   *ความรู้ด้านการผลิตสื่อการออกแบบกราฟิก การถ่ายภาพ การตัดต่อภาพ                                         *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                                                   

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ