คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ                                                                               *พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                   *การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล                                                    *ความรู้เกี่ยวกับสถิติ                                                                                                     *การสุ่มตัวอย่าง (sampling)                                                                                            *การวิจัยและสถิติ                                                                                                        *การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ                                                                                             *การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ                                                                                             *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                               *แนวข้อสอบ สถิติชุดที่ 1.                                                                                        *แนวข้อสอบ สถิติชุดที่ 2.                                                                                        *แนวข้อสอบ สถิติชุดที่ 3.                                                                                        *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                            

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ