คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปี 2562 BC-33476

260฿

รหัสสินค้า: KP-33476 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปี 2562 BC-33476
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม    *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม                                                                                *มิติและโครงสร้างทางวัฒนธรรม                                                                                     *การเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรมโลก                                                                          *การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลปวัฒนธรรม                                                                        *ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย                                                     *การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม                                                                       *วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์                                                                                              *ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย                                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับงานรัฐพิธีและราชพิธี                                                                                *แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 4.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 5.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 6.                                                                      *แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 7.                                                                      *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                              

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ