คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2562 BB-012

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน BB-012
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                              *แนวข้อสอบความสามารทั่วไป ด้านการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                             *แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                        *แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                    *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         * แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                    * แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป                                                                                   *ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                 *แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป                                                                                *แนวข้อสอบการบริหารงานพัสดุ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ