คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2562 BB-078

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2562 BB-078
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน *นโยบายกระทรวงแรงงาน                                                                                            *นโยบายรัฐบาล                                                                                                        *พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557                                                                               *พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560                                                                                                                             *พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2543                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                      *ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                   *สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า                                                                                       *การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                           *ระบบไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ป้องกัน                                                                                 *แนวข้อสอบ วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                          *แนวข้อสอบ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                          *แนวข้อสอบ ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                *รวมแนวข้อสอบ ด้านไฟฟ้า                                                                                                                          

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ