คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2562 BB-083

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2562 BB-083
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน *นโยบายกระทรวงแรงงาน                                                                                             *นโยบายรัฐบาล                                                                                                        *พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557                                                                               *พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560                                                                            *พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2543                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                      *การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                          *การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                                      *การออกแบบฐานราก                                                                                                   *การสำรวจและออกแบบ งานทางและโครงสร้าง                                                                     *แนวข้อสอบ การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                              *แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                               *แนวข้อสอบ ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                   *แนวข้อสอบ ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                                                    *แนวข้อสอบ ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                                                         *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                             *แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                        *แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา                                                                                            

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ