คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล/อุตสาหการ) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2562 BB-079

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล/อุตสาหการ) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2562 BB-079
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน *นโยบายกระทรวงแรงงาน                                                                                            *นโยบายรัฐบาล                                                                                                        *พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557                                                                               *พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560                                                                                                                             *พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2543                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                      *ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                      *กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)                                                                      *ความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength Materials)                                                                       *กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials )                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                                *วิศวกรรมการบำรุงรักษา                                                                                              *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                              *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                                  *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล                                                           *แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย                                                                            *แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                             *แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                      

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ