คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ปี 2562 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ปี 2562  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน และ สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน                                                *นโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน                                                                                           *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                     *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                        *พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2543  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                        *พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535                                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             *พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550                                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงานพ.ศ. 2550                                       *พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562                                             *ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                                               *การทดสอบและตรวจสอบเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                          *ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                                *การวิเคราะห์เชิงวิชาการด้านพลังงาน                                                                                *การจัดทำแผนระดับจังหวัดเชื่อมโยงกับนโยบายระดับประเทศ                                                     *รวมแนวข้อสอบนักวิชาการพลังงาน                                                                            

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ