คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                            *แนวข้อสอบด้านการคำนวณ การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                                  *แนวข้อสอบภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)                                                                    *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                           *แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน                                                                                  *เทคนิคการตรวจสอบภายใน                                                                                           *การควบคุมภายใน                                                                                                      *การบริหารความเสี่ยง                                                                                                  *แนวข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                                                  

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ