คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่ง กรมเจ้าท่า ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่ง กรมเจ้าท่า ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า      *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                    9 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560                                                                            *พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481                                                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                        *พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522                                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522  *ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                          *ความรู้ด้านการสื่อสาร                                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับกิจการขนส่งทางทะเล                                                                                 *แนวข้อสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์                                                                               *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                           *แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง                                                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                   

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ