คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค                                                                                *แนวข้อสอบความรู้ด้านการคิดคำนวณและความมีเหตุผล                                                     *แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                  *แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                       *ความรู้ด้านการจัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                    *การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                           *การเขียนบรรยายภาพข่าว                                                                                             *การเขียนบทความ สารคดี                                                                                             *การเขียนบทสัมภาษณ์                                                                                                  *การจัดนิทรรศการ                                                                                                      *การใช้โปรแกรมในการออกแบบสื่อ                                                                                   *การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ                                                                        *การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                              *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                      

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ