คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 BฺฺB-088

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 BฺฺB-088
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                            *การประชาสัมพันธ์และการติดตามประเมินผล                                                                        *การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์       *การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                     *การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ                                                                        *การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                              *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                           *วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                                  *การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสาร                                                           *ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารที่สำคัญ                                                                               *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                    *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                        *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                         *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                              *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                  

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ