คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) กรมประชาสัมพันธ์

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) กรมประชาสัมพันธ์
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์            *หลักการประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การสื่อสารยุคดิจิทัล                                                            *การวิเคราะห์ประเด็นและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                  *การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์                                                                                          *การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ                                                                       *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         *วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                                  *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                   *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                        *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                       *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่องๆ                                           *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ                                      *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                              

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ