คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) กรมประชาสัมพันธ์ BB-043

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) กรมประชาสัมพันธ์ BB-043
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์    *การประชาสัมพันธ์และการติดตามประเมินผล                                                                   *การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์                                                                                        *การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                  *การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ                                                                    *การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                          *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                       *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                       *วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                     *การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสาร                                                      *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                 *นโยบายรัฐบาล                                                                                                       *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                    *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                 *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                            *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                    *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                    *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ