คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค                                                                                *แนวข้อสอบความรู้ด้านการคิดคำนวณและความมีเหตุผล                                                     *แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                  *แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                       *ความรู้ด้านการเงินและบัญชี บัญชีทั่วไป                                                                              *บัญชีต้นทุน                                                                                                              *การจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านการเงิน                                                      *งบประมาณ                                                                                                             *จริยธรรม และความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพของนักบัญชี                                                                 *แนวข้อสอบงบการเงิน                                                                                                *แนวข้อสอบบัญชี                                                                                                

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ