คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT.

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT.
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง                                                                                 *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                         *แนวข้อสอบด้านมิติสัมพันธ์                                                                                                 *ความรู้ด้านบัญชี การเงิน                                                                                             *การจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านการเงิน                                                      *แนวข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                     *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                 * แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.         

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ